Wzór formularza odstąpienia od umowy

Kontakt

Instytut Edukacji Finansowej sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000879198, kapitał zakładowy 10 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się numerem NIP 5252849513, REGON 388004224

Korzystamy z plików cookies i podobnych rozwiązań umieszczanych w Twoim urządzeniu przez nas lub podmioty trzecie, jeżeli pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Poznaj szczegóły i możliwość zmiany ustawień w
polityce prywatności